DS SAURUS

Prohlídka školky

Plán výchovy

Aktuality

Foto pro rodiče

Pro rodiče

Přihlaste se k zobrazení dalšího obsahu určeného pouze pro rodiče. Naleznete zde mnoho fotografií a videí.


Dění z DS SAURUS

26. 10. 2021 - ráno si děti hrály dle vlastního zájmu (v domečku, na obchod, s auty, …)  a po skupinkách si šly natiskat lístečky na stromeček. Přivítali jsme se v ranním kroužku, protáhli jsme se a pověsili jsme si správný den a počasí na náš kalendář. Lukášek nám přinesl ukázat moc pěknou knížku o lese a zvířátkách. Společně jsme si ukazovali, co v knížce je a po zmáčknutí tlačítka jsme poslouchali zvuky zvířat. Po svačince děti poslouchaly hádanky a snažily se doplnit nebo uhádnout, co je to za strom nebo zvíře. S pomocí lístečků jsme v logopedické chvilce procvičili správné dýchání. S obrázky jsme rozhýbali pusinky a jazýčky. A nezapomněli jsme ani na naše uši – poslech šustění listí. Venku jsme si opět opakovali názvy stromů, proběhli jsme se na čerstvém vzduchu, protáhli jsme se a užívali jsme si sluníčka a podzimu. Ještě jsme se podívali na výukové video o stromech. 

       20211026 080401 20211026 094724 20211026 104245

25. 10. 2021 - tento týden máme jen dva dny na to, abychom si pověděli něco o podzimním lese. Proto jsme hned ráno začali a vyprávěli jsme si, jak to v lese vypadá, co všechno tam můžeme vidět a kdo tam žije – zároveň jsme si u povídání vytvořili společné výtvarné dílo – Náš les. Také jsme pozorovali, jak vypadá naše zahrada na podzim, když ji přikryje mrazík jinovatkou a jaké stromy zbarvily lístky a do jakých barev. U podzimní relaxační hudby jsme si zacvičili jógu s pohádkou o lese a zvířátkách. Přivítali jsme se v ranním kroužku a u kalendáře jsme si zopakovali dny v týdnu, měsíce a roční období. Po svačince jsme si povídali o stromech a naučili jsme se rozpoznat jehličnaté a listnaté stromy, a jak vypadá strom a keř. Vypracovali jsem si PL (grafomotorika) – les. Dneska byl krásný slunečný den a tak jsme si venku ještě všechno znovu zopakovali a podívali jsme se, jak stromy a keře vypadají ve skutečnosti.

  20211025 093248 20211025 094802 20211025 103202

22. 10. 2021 - dnes jsme si užili další lekci plavání. Jako tradičně jsme se rozcvičili, nejprve na suchu, potom se děti poklouzaly po skluzavkách a v malém bazénku jsme se přivítali naši říkankou „Dobrý den, dobrý den…“, polévali jsme si obličej, vlasy a zkoušeli jsme bublat a zpívat ve vodě. Potom jsme přešli do většího bazénku, kde jsme udělali velké kolo a zahráli si „Kolo, kolo mlýnský…“. Poté si děti poplavaly s pěnovými žabáky, na kterých leží a drží ho za prsty. S ním proplouvaly bránou. Děti si už vyzkoušely i první začátky splývání, kdy se přidržely mantinelu, natáhly ruce a nohy a snažily se potopit obličej. Poté si děti pojezdily na velké mašině, na které seděly a s říkankou jsme děti povozili. Na konci říkanky děti hupsnou do vody. Toto jsme dle zájmu dětí opakovali čtyřikrát😊. Dnes jsme vyzkoušeli i největší bazén, který děti zvládly přeplavat tam a zpět na podložkách po třech a kormidlovaly nohama. Nakonec jsme se šli zahřát do páry. Všem přejeme krásný víkend a těšíme se na příští téma, jak Saurus zkoumá podzimní les 😊.

20211022 092349 20211022 093242 20211022 093738 RSCN5524

21. 10. 2021 - po příchodu si děti hrály s nářadím, kuchyňkou a s legem. V ranním kroužku jsme se přivítali a promítli jsme si činnosti z celého předchozího týdne. Zopakovali jsme si bezpečnost na ulicích, jak máme být ustrojení po setmění nebo brzy ráno, když je dlouho tma. Po svačince jsme foukali plstěné kuličky po silnici postavené z barevných dřívek a pozorovali jsme, kdo se dostane až za zatáčku. Zvládly to všechny děti 😊. Poté jsme vypracovali pracovní list, kde byly 3 různé situace se smajlíky 😊 X ☹. Děti měly za úkol určit, zda je situace správná nebo špatná, popř. to odůvodnit. V případě špatné situace děti vymalovaly pouze smutného smajlíka červenou barvou a v případě správné situace veselého smajlíka zelenou barvou. Při pobytu venku jsme se šli projít do parku, posbírat zbytek spadaných kaštanů a na zahradě školky pohrabat spadané listí. Také jsme si ukázali různé barvy na jednotlivých listech. Jak ten podzim krásně maluje. Přejeme všem krásný deštivý a povětrný zbytek dne a těšíme se na zítřejší lekci plavání 😊.

      20211021 092100 20211021 093809 20211021 105229

20.10. 2021 - po příchodu si děti vybraly předkreslenou silnici a procvičovaly jemnou motoriku stříháním. V ranním kroužku jsme si zopakovali zásady dopravní výchovy a dle obrázků jsme popisovali, co je na obrázcích dobře a co špatně. Začali jsme již trénovat na vánoční besídku a seznámili jsme se již s některými písničkami. Po svačince jsme se vydali na naši první lekci bruslení. Děti se dnes seznamovaly s ledovou plochou, jak správně padat a jak se správně zvedat.

       20211020 102926 20211020 103845 20211020 101818

19. 10. 2021 - po příchodu si děti hrály na hasičskou stanici. V ranním kruhu jsme si zopakovali dopravní značky, které už bezpečně známe a poznáme. V angličtině jsme si pojmenovali anglické pokyny (turn left, turn right, go straight on…) a zacvičili jsme si na pokyny STOP and GO. Po svačince jsme si tyto pokyny vyrobili – děti trénovaly jemnou motoriku stříháním a lepením. Předškoláci si značku i obkreslili a napsali si pokyny dle předlohy. Jako hlavní činnost jsme se dnes vydali na menší dopravní hřiště, kde jsme si pomocí dopravních značek vyzkoušeli různé dopravní situace. Zpáteční cestou jsme se vydali lesem a pozorovali jsme změny v přírodě. Těšíme se na zítřejší první lekci bruslení 😊.

       20211019 082658 20211019 102304 20211019 090743

18. 10. 2021 - po příchodu si děti hrály dle svého uvážení. Poté si vybarvily tématické omalovánky. Po přivítání jsme se seznámili s tématem týdne a prohlíželi jsme si dopravní značky. Rozdělili jsme si je dle tvarů a vysvětlovali jsme si, co značky a jejich symboly znamenají. V řízené činnosti si děti vodovými barvami vybarvily semafor pro chodce. Zaměřili jsme se na individuální diagnostické činnosti u starších dětí. Při pobytu venku jsme se šli projít po městě a hledali jsme značky z našich obrázků. Vysvětlili jsme si tak jejich význam na ulici a co by se stalo, kdyby tam některé značky nebyly. V parku jsme si zahráli na kruhový objezd a jako autíčka děti běhaly do kola. Při vyjíždění z kruhového objezdu natáhly pravou ruku. Poté jsme se protáhli a vydýchali.

   20211018 085825   20211018 102513  20211018 092705

15. 10. 2021 - ráno děti závodily s auty – kdo dojede první do cíle? Jaké auto? Žluté nebo černé? Pokaždé jiné. U stolečku si děti sestavily puzzle a doplnily správně barevná kolečka k autům (zrakové rozlišování). Přivítali jsme se v ranním kroužku, zopakovali jsme si písničku a taky básničku s pohybem (vlak). Po svačince jsme si zopakovali, jaké známe dopravní prostředky a vše jsme si procvičili na LCD obrazovce (kde jezdí auta, vlak, kde lítá letadlo; puzzle, najdi správnou dvojici, …). Následně jsme si u stolečku procvičili jemnou motoriku a do připravených aut jsme nalepili kuličky z krepového papíru. Lekce plavání byla odložena – malý počet dětí. Přejeme krásný víkend a těšíme se na děti opět v pondělí.

   20211015 073931 20211015 095956 20211015 102159

14. 10. 2021 - ráno si děti nalepily samy sebe do našeho létacího balónu. 😊 Individuálně jsme pracovali a procvičovali jsme barvy a správné pořadí. Přivítali jsme se v ranním kroužku, pověděli jsme si, jaký máme dneska den, měsíc a roční období. Zopakovali jsme si básničku a hurá na svačinku. Po svačince na nás čekal připravený autobus s paní řidičkou a společně jsme si ukázali, jak se cestuje veřejnou hromadnou dopravou (jak se chovat, pozdravit, neběhat, …). Poznávali jsme dopravní prostředky + rytmizace a říkali jsme si, k čemu nám slouží (popeláři – vozí odpadky, …). Protože dnes nebylo moc pěkné počasí, tak jsme zůstali ve školce a podívali jsme se na tři krátké pohádky – stínové divadlo. 😊 Nakonec jsme si zazpívali písničky a hráli s legem a v domečku.

 20211014 072357 20211014 101419 20211014 100954

13. 10. 2021 - ráno se děti vrhly na výrobu letadel ze dřevěných špachtlí – vymalovaly je fixami a následně slepily dohromady. Protáhli jsme se u tanečku Sanitka a zahráli jsme si pohybovou hru – Na auta (postřehová hra). Jako auta, jsme si museli procvičit orientaci, proto jsme vždy namířili s volantem tam, kam paní učitelka říkala. Po svačince jsme se podívali na výukové video o přecházení vozovky. Poslechli jsme si zvuky dálnice a lesa – co jsme slyšeli? Jaké zvuky se nám líbily více? Taky jsme si procvičili pusinky a jazýčky o logopedické chvilce. A poté jsme závodili s auty – rychle s autem do cíle! Venku si užíváme krásné podzimní dny – vycházka do parku, hledání barevného listí, pozorování ptáčků, poslouchání zvuku větru v listnatém stromě, vyhřívání na sluníčku, … Prostě krásný den! 😊

      20211013 093650  20211013 091634

12. 10. 2021 - ráno si děti hrály dle vlastního výběru (auta – na hasiče, vaření v kuchyňce, …) a postupně si chodily lepit balónky na náš velký balón. Každý dokreslil silnici pro auto na LCD obrazovku (grafomotorika) a následně jsme si to zkusili na menší formát u stolečku.  Přivítali jsme se v anglickém kroužku. Pojmenovali jsme si anglicky dopravní prostředky a pomocí obrázků jsme naznačovali pohyby a zvuky, které dané prostředky dělají  – a car, a plane, a train and a ship. The car goes and the plane flies. The ship floats on the water and the train follows the tracks. Následně jsem se seznámili s písničkou Auto a zahráli jsme si k ní na hudební nástroje. Venku jsme se šli projít po okolí a nasbírali jsme si kaštany. 😊

   20211012 071324 20211012 081614 20211012 095049

11. 10. 2021 - ráno se děti vrhly na omalovánky dopravních prostředků a pak si hrály dle vlastního výběru. Po skupinkách jsme si pomocí šablon vytvořili dopravní prostředky, které jsme následně nechali zaschnout. Přivítali jsme se v ranním kolečku a zacvičili jsme si jógu při podzimní hudbě. Celou dobu jsme se soustředili na dýchání a pusinky jsme nechali zavřené. 😊 A co to slyším? Jede vlak. Seznámili jsme se s básničkou o vlaku (+ pohyb). Po svačince na nás čekalo na zemi překvapení. Co to asi je? Aha, máme za úkol umístit správně obrázky dopravních prostředků. Hurá! Povedlo se. Poté jsme si zopakovali básničku a dodělali jsme si dopravní prostředky (namalování okýnek a dolepení zdobení). Ven jsme šli na delší procházku a pozorovali jsme okolí, především dopravní prostředky. Viděli jsme různá auta, vlak, policii, letadlo, traktor, autobus, cisternu, náklaďák, bagr, dodávku a jízdní kolo. Jediné, co jsme bohužel neviděli byla motorka a loď. Děti správně uhádly, proč tu nemůžeme vidět loď – paní učitelko, není tu přece moře.. 😃

20211011 092411 20211011 092702 20211011 094539 20211011 102826

8. 10. 2021 - dnes jsme si užili 4. lekci plavání. Před plaváním jsme protáhli celé tělo, poté jsme si zajezdili po skluzavkách, zahráli si dešťové kapičky, parník a hladili jsme vodičku, když byla hodná, když zlobila, tak jsme ji poplácali. Také jsme zkusili vodičku políbit. Přešli jsme do velkého bazénku, kde jsme lovili barevné plastové míčky a děti jsme fotografovali pod vodou. Tyto fotografie budou v nejbližší době k dispozici ke shlédnutí. Po náročném potápění jsme se šli ohřát do páry. Ve školce jsme opakovali etiketu stolování – děti si sestavovaly zalaminované nádobí a ukázali jsme si, jak by mohl vypadat prostřený stůl dle etikety. Všem přejeme krásný víkend plný ještě slunečného počasí 😊.

20211008 090504 20211008 104617 20211008 111650

7. 10. 2021 - snes si děti po příchodu vymalovávaly tématické omalovánky. Poté jsme shlédli pohádku O pejskovi a kočičce – jak myli podlahu. Pohádku jsme si povyprávěli a říkali jsme si, co se v pohádce stalo, pověděli jsme si o soudržnosti a způsobu spolupráce, která se v pohádce odehrála. Po přivítání jsme si v ranním kruhu zopakovali způsoby chování v různých situacích doma i ve společnosti a přečetli jsme si další díl z knížky o etiketě pro nejmenší, jak se chovat venku. Děti s údivem poslouchaly, co se v příběhu stalo a slíbily, že se v obchodě i venku na ulici budou držet u maminky nebo u jiného dospělého člena rodiny, že nebudou utíkat a budou poslouchat. V obchodě se totiž můžeme ztratit snadno a venku, například na přechodu pro chodce, nás auta neposlouchají, ale my se musíme důsledně rozhlédnout a přecházet silnici s co největší opatrností. Při pobytu venku jsme se šli projít přes město, vyzkoušeli jsme si hromadné přecházení bez semaforu a učili jsme se, po které straně chodníku se chodí, abychom nepřekáželi lidem, co jdou proti nám. Poté jsme si chvíli pohráli na pískovišti a zkontrolovali jsme kytičky na našem záhonku. Ještě jsme si stihli namalovat to, co se nám nejvíce líbí ve školce. Zítra se moc těšíme na čtvrtou lekci plavání 😊.

   20211007 084534 20211007 103614 20211007 105938

6. 10. 2021- dnes jsme, vzhledem ke špatnému počasí, byli nuceni ke změně plánu, měli jsme jít na velké hřiště a cestou se učit etiketu při společné procházce. Ale udělali jsme si etiketu na toto téma ve školce. Po příchodu si děti hrály na doktorku, kuchaře a obyvatele domečku. Poté si na interaktivní obrazovku obtahovaly barevné kruhy, které se pak pokusily nakreslit. Při ranním kruhu jsme si zopakovali anglicky barvy (red, yellow, green) a také známé fráze (sit down, stand up…). Zopakovali jsme si etiketu v situacích, které jsme si už říkali (co děláme doma, ve školce, v kostele, jak se strojí do divadla, základy stolovaní…) a dnes jsme si pověděli, jak se máme chovat v dopravních prostředcích, zejména v mhd. Přečetli jsme si další díl z knížky o etiketě pro nejmenší, jak se chovat na hřišti. Při velké pohybové chvilce jsme si přešli přes hmatový kobereček a vyzkoušeli jsme si tak různé druhy nášlapových struktur. Poté jsme si zahráli hru Na autíčka a PH Na semafor. Autíčka jezdila dle vyslovených barev – ostatní stála. Nakonec jsme si zopakovali pravidla při přecházení chodců bez semaforu a procvičili jsme si pravolevou orientaci. Nakonec jsme si lehce s kroužkem zacvičili. Před obědem si děti spontánně zahrály hru na doktora a pověděli jsme si, jak to probíhá v čekárně pana doktora/doktorky.

   20211006 095347 20211006 075931 20211006 103720

5. 10. 2021 - dnes jsme si s dětmi zopakovali pravidla třídy a přečetli jsme si další díl z Etikety pro děti o tom, jak to chodí ve školce. Zjistili jsme, že se nám k tomu vztahují všechna naše pravidla. U tabule jsme si zopakovali, co to etiketa je a zaměřili jsme se na zásady 3 P. Podle obrázků jsme si říkali, co je na obrázcích dobře a co špatně a odůvodňovali jsme si to. Také jsme se zaměřili na etiketu stolování a u stolečku si děti vybíraly barvu, která jim řekla podle barvy puntíku, jakou barvu bude mít talíř. Podle předlohy pak k talíři přiřazovaly lžíci, vidličku a nůž. Hra se dá obměňovat tím, že si děti mohou skládat sestavu dle fantazie nebo dle jedné barvy. Poté jsme si zahráli námětovou hru na číšníka, který obsluhoval hosty u stolu. U toho jsme narazili na spoustu chyb, které se u stolu nedělají (např., že se nešťouráme v nose, nestrkáme prsty do úst, nesrkáme, apod….). Po svačince si děti namalovaly své oblíbené jídlo do talíře, nebo jídlo, které by chtěly dostat v restauraci. Při pobytu venku jsme na zahradě hrabali listí, pozorovali jsme šnečka, hráli si na číšníky a užívali si dalšího krásného slunečného, i když trochu větrného dne. Zítra se vydáme na hřiště a cestou si zopakujeme v praxi etiketu na procházce.

     20211005 075321 20211005 083133 20211005 084155

4. 10. 2021 - po příchodu jsme si zahráli námětovou hru „na návštěvu“, kde jsme využili náš kartonový domeček a k dětem uvnitř chodily návštěvy. Děti věděly, že mají zazvonit a uvnitř věděly, že mají jít otevřít, přivítat hosta a pozvat ho na kakao. Poté jsme si pustili pohádku „Broučci“, kde jsme se podívali na díl, co se nemá dělat např. v kostele nebo v divadle. Po přivítání jsme si povídali o tom, co je to etiketa, základy slušného chování, a kde všude se s etiketou setkáváme. Přišli jsme na to, že všude (doma, ve školce, venku, na hřišti…). Zopakovali jsme si pravidla třídy a osvojili jsme si 3 P – POZDRAVIT, POPROSIT, PODĚKOVAT. Po svačince si děti vypracovaly pracovní list, kde měly za úkol vybarvit vždy jen jeden obrázek v řadě dle pokynů. Poté jsme si přečetli první kapitolu z etikety pro děti o tom, jak to chodí po ránu doma. Při pobytu venku jsme šli na procházku, do místního již předělaného parku, kde jsme si zopakovali naši společně pohybovou básničku O bublině a O bramboře. Nakonec jsme si posbírali pár kaštánků na zítřejší výrobu kamarádů. Nakonec jsme si pohráli na zahradě školky na pískovišti, pohoupali se na houpačkách, pohrabali spadané listí a užívali si sluníčkového dne.

 20211004 074847 20211004 083357 20211004 101352

1. 10. 2021 - dnes jsme si užili 3. lekci plavání v tomto školním roce. Děti si jako tradičně zacvičily na suchu, protáhly si nožky ruce, hlavu, poté se poklouzaly na skluzavkách a v bazénku jsme se společně přivítali. Polévali jsme si části těla dle instrukcí a potom nám začalo pršet na písničku „Prší, prší, jen se leje…“ 😊. Ve větším bazénku jsme si pak zahráli na „Kolo, kolo mlýnský… a děti plavaly pomocí pěnových rybiček, na které nakládaly pěnové samolepky ve tvaru různých zvířátek a kytiček a lepily je na vnitřní sklo bazénku. Poté je zase odlepovaly a vozily zpět do košíku. Nakonec jsme se zahřáli ve vířivce. Všem přejeme krásný víkend plný sluníčka😊 a v příštím týdnu na nás čekají základy etikety.

      20211001 092035      20211001 091405

Rychlý kontakt

saurus paticka
SQS vzdělávací centrum - DS SAURUS
Havlíčkova 416, 509 01 Nová Paka
Telefon: +420 774 790 055
E-mail: saurus@sqs-fiber.cz
web: www.sqs-saurus.cz
Zřizovatel SQS Vláknová optika a. s., Komenského 304, 509 01 Nová Paka, IČ: 60913037, DIČ: CZ60913037