DS SAURUS

Prohlídka školky

Plán výchovy

Aktuality

Foto pro rodiče

Úvodní informace

Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb. Podniková dětská skupina, která přijímá děti i svých partnerů (děti rodičů, kteří nejsou zaměstnáni v SQS, ani QS) v případě volné kapacity.saurus finalni

 

 • Energie je věnována rozvoji toho, co děti baví a jde jim. Jejich nedostatky ladíme na míru, která je v běžném životě neomezí.
 • Důraz na individuální přístup, dělení do skupin s aktivitami dle schopností.
 • Profesionální přístup - pouze kvalifikovaní zaměstnanci.
 • Moderní, inovativní didaktické pomůcky.
 • Aktivity, kroužky:

 

  • aktivní pohyb a sport (jóga, plavání, bruslení, lyžování, horolezecká stěna),
  • ekologie,
  • umělecké a tvůrčí činnosti,
  • kulturní vyžití a akce,
  • flétničky a hýbánky,
  • angličtina - dvojjazyčný program,
  • vybrané prvky moderních směrů výuky (např. prvky Montessori),
  • technologie postupů výroby,
  • zahrádka,
  • logopedie formou hry,
  • předškolní příprava.

 

 • Důraz na rozvoj kreativního, technického a analytického myšlení.
 • Rodiče se mohou aktivně podílet na výchovně vzdělávacím programu.
 • Společné akce pro děti a rodiče.

 

Rychlý kontakt

saurus paticka
SQS vzdělávací centrum - DS SAURUS
Havlíčkova 416, 509 01 Nová Paka
Telefon: +420 774 790 055
E-mail: saurus@sqs-fiber.cz
web: www.sqs-saurus.cz
Zřizovatel SQS Vláknová optika a. s., Komenského 304, 509 01 Nová Paka, IČ: 60913037, DIČ: CZ60913037