DS SAURUS

Prohlídka školky

Plán výchovy

Aktuality

Foto pro rodiče

Náš tým

 

Bc. Žaneta Bernardová - hlavní pečující osoba, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ž. Bernadová2Vystudovala jsem střední a vysokou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit soubor činností pro rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, který při své práci s dětmi využívám a rozšiřuji. Nadále se vzdělávám při samostudiu a ráda vytvářím didaktické pomůcky. Upřednostňuji demokratický styl výchovy, snažím se být empatická a individuálně přistupovat ke každému dítěti. Využívám různé formy a metody práce jako je učení hrou, prožitkové učení, vyprávění, kooperativní učení, pokusy, individuální i skupinové činnosti apod. Ráda s dětmi tvořím, maluji, zpívám, cvičím, tančím, hraji divadlo a chodím do přírody. Předávám jim zkušenosti a znalosti, seznamuji je s uměním, kulturou a přírodou. Předškolní děti připravuji na bezproblémový vstup do základní školy. Mojí snahou je přirozenou, zábavnou a nenásilnou cestou vzdělávat a rozvíjet děti po všech jejich stránkách.

 

Bc. Zuzana Brendlová - pečující osoba, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

zuzaJsem absolventkou SOŠPg v Nové Pace a Technické univerzity v Liberci v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Stanovení úrovně motorické kompetence u dětí předškolního věku, kdy cílem bylo zjistit úroveň dětí v jemné a hrubé motorice před nástupem do ZŠ a úroveň školní zralosti. Ráda bych přenesla své poznatky do mé praxe, protože si myslím, že je důležité pro děti i rodiče tyto informace znát před nástupem dítěte do školy. Jsem zastáncem demokratického stylu výchovy, nicméně si myslím, že je důležité, aby děti měly vymezeny určité hranice chování. Upřednostňuji také individuální přístup k dítěti. Práce s dětmi mě naplňuje. Ráda využívám různé výtvarné techniky, didaktické pomůcky. Také hraji na klavír, tancuji, chodím na procházky do přírody a čtu. K lásce ke knihám bych chtěla přivést i děti. Kladu důraz na dostatečný pohyb, cvičíme a hrajeme různé pohybové hry. Snažím se, aby pro děti byla skupina/školka zábavná, rozvíjela jejich osobnost a rády do ní chodily.

 

Anděla Hladíková - pečující osoba, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AHladikovaVystudovala jsem střední školu Masarykovu obchodní akademii v Jičíně a Soukromou střední školu pedagogiky a sociálních služeb v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky.  Mám zkušenosti se vzděláváním dětí od 2 do 7 let. Respektuji individualitu dítěte, jeho přání a touhy. V rámci edukace zastávám demokratický přístup pedagoga a některé principy alternativního vzdělávání. Sama jsem maminkou tří dětí a při jejich výchově jsem poznala, jak je důležité být demokratickým, pedocentrickým a empatickým človekem. Jsem vcelku kreativní člověk, ráda s dětmi tvořím, kreslím a maluji různými výtvarnými technikami a podněcuji vlastní kreativitu a fantazii. Zpívám, tancuji, hraji s dětmi divadlo a sestavuji choreografie na besídky. Ráda využívám výuku v přírodě, o přírodě a s přírodou. Při vzdělávání dětí předškolního věku připravuji děti na vstup do školy pomocí předmatematických a grafomotorických dovedností pro první psaní a počítání. Moderní didaktické pomůcky jsou nedílnou součástí výuky. 

 


 

Ing. Mgr. Alena Jungová - garant, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Disponuji zkušenostmi se založením a vedením dětské skupiny v Hradci Králové. Mám mimo jiné  pedagogické vzdělání se státní zkouškou z Pedagogiky a Psychologie. Jako matka 2 dětí mám bohaté zkušenosti i s dalšími předškolními zařízeními nejen v Hradci Králové. Preferuji individuální přístup a podporu talentů. Kladu důraz na včasnou logopedii - hravou formou, dále i na zdravý pohyb s ohledem na zásady fyzioterapie ve smyslu především prevence pohybového systému organismu a zásad správného životního stylu. Tedy jde o správnou techniku dýchání, správné zapojení břišních svalů, bránice a cvičení pro napřímení hrudní páteře. Dále jde i o správnou aktivaci těla a jeho protažení - dětská jóga. V neposlední řadě bych vyzvedla rozvoj kreativity, motoriky, analytického a technického myšlení, vlastní "technologické" postupy výroby a seznámení se s cizími jazyky. Jistě nezapomeneme na rozvoj v oblasti přírody, umění a kultury. Všechny aktivity jsou vybírány s ohledem na zájem a schopnosti dětí a učení se nenásilnou, hravou formou, tak jak tomu v těchto letech u dětí má být.

 

Rychlý kontakt

saurus paticka
SQS vzdělávací centrum - DS SAURUS
Havlíčkova 416, 509 01 Nová Paka
Telefon: +420 774 790 055
E-mail: saurus@sqs-fiber.cz
web: www.sqs-saurus.cz
Zřizovatel SQS Vláknová optika a. s., Komenského 304, 509 01 Nová Paka, IČ: 60913037, DIČ: CZ60913037