DS SAURUS

Prohlídka školky

Plán výchovy

Aktuality

Foto pro rodiče

Náš tým

 

Bc. Žaneta Bernardová - hlavní pečující osoba, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ž. Bernadová2Vystudovala jsem střední a vysokou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit soubor činností pro rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, který při své práci s dětmi využívám a rozšiřuji. Nadále se vzdělávám při samostudiu a ráda vytvářím didaktické pomůcky. Upřednostňuji demokratický styl výchovy, snažím se být empatická a individuálně přistupovat ke každému dítěti. Využívám různé formy a metody práce jako je učení hrou, prožitkové učení, vyprávění, kooperativní učení, pokusy, individuální i skupinové činnosti apod. Ráda s dětmi tvořím, maluji, zpívám, cvičím, tančím, hraji divadlo a chodím do přírody. Předávám jim zkušenosti a znalosti, seznamuji je s uměním, kulturou a přírodou. Předškolní děti připravuji na bezproblémový vstup do základní školy. Mojí snahou je přirozenou, zábavnou a nenásilnou cestou vzdělávat a rozvíjet děti po všech jejich stránkách.

 

Anděla Hladíková - pečující osoba, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AHladikovaVystudovala jsem střední školu Masarykovu obchodní akademii v Jičíně a Soukromou střední školu pedagogiky a sociálních služeb v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky.  Mám zkušenosti se vzděláváním dětí od 2 do 7 let. Respektuji individualitu dítěte, jeho přání a touhy. V rámci edukace zastávám demokratický přístup pedagoga a některé principy alternativního vzdělávání. Sama jsem maminkou tří dětí a při jejich výchově jsem poznala, jak je důležité být demokratickým, pedocentrickým a empatickým človekem. Jsem vcelku kreativní člověk, ráda s dětmi tvořím, kreslím a maluji různými výtvarnými technikami a podněcuji vlastní kreativitu a fantazii. Zpívám, tancuji, hraji s dětmi divadlo a sestavuji choreografie na besídky. Ráda využívám výuku v přírodě, o přírodě a s přírodou. Při vzdělávání dětí předškolního věku připravuji děti na vstup do školy pomocí předmatematických a grafomotorických dovedností pro první psaní a počítání. Moderní didaktické pomůcky jsou nedílnou součástí výuky. 

 


 

Ing. Mgr. Alena Jungová - garant, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Disponuji zkušenostmi se založením a vedením dětské skupiny v Hradci Králové. Mám mimo jiné  pedagogické vzdělání se státní zkouškou z Pedagogiky a Psychologie. Jako matka 2 dětí mám bohaté zkušenosti i s dalšími předškolními zařízeními nejen v Hradci Králové. Preferuji individuální přístup a podporu talentů. Kladu důraz na včasnou logopedii - hravou formou, dále i na zdravý pohyb s ohledem na zásady fyzioterapie ve smyslu především prevence pohybového systému organismu a zásad správného životního stylu. Tedy jde o správnou techniku dýchání, správné zapojení břišních svalů, bránice a cvičení pro napřímení hrudní páteře. Dále jde i o správnou aktivaci těla a jeho protažení - dětská jóga. V neposlední řadě bych vyzvedla rozvoj kreativity, motoriky, analytického a technického myšlení, vlastní "technologické" postupy výroby a seznámení se s cizími jazyky. Jistě nezapomeneme na rozvoj v oblasti přírody, umění a kultury. Všechny aktivity jsou vybírány s ohledem na zájem a schopnosti dětí a učení se nenásilnou, hravou formou, tak jak tomu v těchto letech u dětí má být.

 

Rychlý kontakt

saurus paticka
SQS vzdělávací centrum - DS SAURUS
Havlíčkova 416, 509 01 Nová Paka
Telefon: +420 774 790 055
E-mail: saurus@sqs-fiber.cz
web: www.sqs-saurus.cz
Zřizovatel SQS Vláknová optika a. s., Komenského 304, 509 01 Nová Paka, IČ: 60913037, DIČ: CZ60913037