DS SAURUS

Prohlídka školky

Plán výchovy

Aktuality

Foto pro rodiče

Kde nás najdete?

SQS vzdělávací centrum Saurus, Havlíčkova 416, Nová Paka, 509 01.

Prostory dětské skupiny

Zázemí dětské skupiny je v rodinném domě, kde jsou herny, klidové místnosti/místnosti na spaní, kuchyňka s jídelnou a učebna. K dětské skupině náleží i vlastní uzavřená zahrada s herními prvky.

Pro koho je dětská skupina určena?

Pro děti od cca 2 let (dle schopností dítěte) do zahájení povinné školní docházky. Do dětské skupiny smí docházet pouze děti rodičů, kterým umístění dětí do skupiny pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Minimálně jeden z rodičů je zaměstnán/vykonává podnikatelskou činnost/studuje nebo, pokud je nezaměstnaný, si aktivně práci hledá (je evidován na ÚP). Podrobněji viz Hodnotící kritéria a postup přijetí dítěte do Dětské skupiny a Provozní řád Dětské skupiny v sekci Provoz.

Cena/příplatek za poskytované služby

Viz sekce Provoz a školkovné.

Cena zahrnuje vybrané výtvarné pomůcky, sportovní aktivity, narozeninové party, logopedii, předškolní přípravu, výuku angličtiny, technické vzdělávání s využitím neobvyklých, nadstandardních a inovativních pomůcek. Rodiče dále hradí dětem stravné (viz sekce Provoz a školkovné).

Dítě do 2 let, na které je pobírán rodičovský příspěvek, může docházet do DS maximálně 92 hod./měsíc, jinak může rodič o příspěvek přijít. U dětí od 2 let se na docházku v souvislosti s rodičovským příspěvkem nepřihlíží.

Otevírací doba

Provozní doba je PO - PÁ od 7:00 do 16:30 hodin (možnost individuální domluvy - vycházíme vstříc potřebám rodičů).

Kapacita dětské skupiny

24 dětí - zaručen vysoce individuální přístup - min. 3 učitelky/pečovatelky na skupinu.

Stravování

Dětská skupina má pouze "přípravnu" jídel, obědy odebíráme z jídelny Trefa Hořice, která připravuje i jídla pro mateřskou školu. Svačiny připravujeme sami a dětem navíc pravidelně obohacujeme jídelníček o kvalitní šťávy, ovoce a zeleninu. Cena stravného viz aktuální ceník dodavatele a sekce Provoz a školkovné.

Důležité dokumenty a formuláře

Naleznete v sekci Provoz a školkovné.

Povinná předškolní příprava a dětská skupina

Lze zvolit tzv. individuální formu přípravy a právě jednou z možností je dětská skupina. Povinnosti rodičů je pouze zajistit účast v mateřské školce na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP v mateřské škole. Zde rodiče dostanou od ředitele/ředitelky školky doporučení pro další postup při vzdělávání (nejedná se o žádné zkoušky dítěte, nemusí proto být v žádném stresu), dětská skupina v tomto bude nápomocná a zajistí tyto předpoklady.

Informace např. zde.

 

Rychlý kontakt

saurus paticka
SQS vzdělávací centrum - DS SAURUS
Havlíčkova 416, 509 01 Nová Paka
Telefon: +420 774 790 055
E-mail: saurus@sqs-fiber.cz
web: www.sqs-saurus.cz
Zřizovatel SQS Vláknová optika a. s., Komenského 304, 509 01 Nová Paka, IČ: 60913037, DIČ: CZ60913037